Αλλαγές στο writing του ECPE

Στο writing section του Proficiency Michigan (ECPE) τέθηκαν σε ισχύ από το 2021 ορισμένες αλλαγές.  Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι άλλαξε στο παρακάτω video: Μπορείτε επίσης να δείτε γενικότερες αλλαγές στο Lower Michigan ECCE και στο Proficiency Michigan ECPE στο παρακάτω video:

Αλλαγές στο writing του ECPE Read More »